H μουσική μέσα στην ιστορία

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

συμπληρωματικά

μεσαίωνας 13ος αιΜagnus Liber

Αλλιώς: magnus Liber organi . Πρόκειται για μια συλλογή από δίφωνα όργανα για ολόκληρο το εκκλησιαστικό έτος. Γράφτηκε από το Leoninus περίπου το 1175, με προσθήκες και τροποποιήσεις από τον διάδοχό του, Perotinus. Ο πλήρης τίτλος ήταν: Magnus liber organi de gradali et antiphonario pro servitio divino. To Magnus Liber αποτελεί βήμα στην εξέλιξη της δυτικής μουσικής μεταξύ του μέλους και της πολύπλοκης πολυφωνίας του ύστερου 13ου και του 14ου αιώνα.

Clausula
Ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως για ένα μεγάλο ρεπερτόριο πολυφωνικών συνθέσεων του τέλους του 12ου και του 13ου αιώνα ( σχολή Notre Dame) που βασίζονται σε ένα μικρό απόσπασμα ενός γρηγοριανού ύμνου , σε αντίθεση με τα organa που βασίζονται σε ολόκληρο τον ύμνο. Είναι ένα τμήμα για 2 ή περισσότερες φωνές που τραγουδούν σε ύφος discant (νότα προς νότα) πάνω από μια σταθερή φωνή (cantus firmus). Κατέληξαν να
υπάρχουν σαν μελισματικές φιγούρες στηριγμένες πάνω σε μια λέξη ή συλλαβή μέσα στο organum. Το κείμενό τους είναι διαφορετικό από αυτό της μελωδίας του ύμνου. Κάθε clausula οριοθετείται από μια πτώση.
Η Clausula προέκυψε ως είδος από τις πρακτικές , πάνω στη σύνθεση, της σχολής της Notre Dame, ειδικά από τους Leonen, Peroten. Ο Peroten χρησιμοποιούσε τους "ρυθμικούς τρόπους"  (rhytmic mode: πρότυπα διαδοχής των μακρών και βραχέων συλλαβών) , των οποίων ο αυστηρός μετρικός πόδας ήταν απαραίτητος για να αλλάζουν μαζί οι φωνές τους φθόγγους (discantus).Αυτό ερχόταν σε αντίθεση με την παλιότερη πρακτική όπου μια φωνή κινούνταν σε ελεύθερο ρυθμό πάνω από τη φωνή του τενόρου (tenere = κρατώ) που κρατούσε τις μακριές νότες της "σταθερής φωνής". Η γραμμή του τενόρου τώρα επαναλαμβανόταν επιτρέποντας την επέκταση της clausula . Αυτές είναι οι ρίζες της τεχνικής που είναι γνωστή ως "ισόρρυθμο"  (isorhythm. H δημιουργία κύκλων μέσα από την επανάληψη των ίδιων ρυθμικών σχημάτων, χωρίς όμως να επαναλαμβάνεται η
ίδια μελωδία. To ισόρυθμο ήταν διαδεδομένο κατά την περίοδο της Ars Nova)
Στο Magnus Liber έχουν ενσωματωθεί εκατοντάδες τέτοιες συνθέσεις. Στα μέσα του 13ου αιώνα η clausula αντικαταστάθηκε από το μοτέτο  

ρυθμικός τρόπος (Rhythmic mode)
Πρόκειται για ρυθμικά πρότυπα που συνίστανται στη διαδοχή μεγάλων και μικρών (χρονικά) διαρκειών . Η αξία κάθε φθόγγου δεν καθορίζεται από τη μορφή που έχει (όπως συμβαίνει στην πιο πρόσφατη μουσική:
πχ τέταρτο, όγδοο). Καθορίζεται από τη θέση που κατέχει μέσα σε ένα σύνολο από φθόγγους οι οποίοι είναι σημειωμένοι σε μια χωριστή φιγούρα, τη ligature και από τη θέση της ligature σε σχέση με άλλες ligatures.
Η τροπική σημειογραφία χρησιμοποίησε τους ρυθμικούς τρόπους και αναπτύχθηκε από τη σχολή της Notre Dame (1170-1250). Αντικατέστησε τον ομοιόμορφο και άμετρο (unmeasured ) ρυθμό της πρώιμης πολυφωνίας και του μέλους, με πρότυπα στηριγμένα στους ρυθμικούς πόδες της κλασσικής ( ελληνικής ) ποίησης. Οι ρυθμικοί τρόποι της πολυφωνίας της Notre Dame ήταν το πρώτο σύστημα ρυθμικής γραφής που αναπτύχθηκε στη δυτική μουσική.
Πόδες
(L =Longa =μακρύ, B=Brevis = βραχύ)
1. L -B τροχαίος

2.B-L Ίαμβος
3. L-B-B δάκτυλος
4. Β-Β-L ανάπαιστος 5. L-L σπονδείος 6. Β-Β-Β Τρίβραχυς

"Ισόρρυθμο μέλος" και " ισόρρυθμο"
Ο πρώτος όρος αναφέρεται στο γρηγοριανό μέλος, ενώ ο δεύτερος στην επανάληψη των ρυθμικών σχημάτων μέσα στο μέλος.

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού